Książka przychodów i rozchodów

Książka Przychodów i Rozchodów to dokument, który służy do rejestrowania przychodów i kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo w danym okresie. Jest to dokument obowiązkowy dla wszystkich mikroprzedsiębiorstw oraz dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym.

W KPiR wpisuje się wszystkie przychody, które firma uzyskała ze swojej działalności, takie jak przychody z tytułu sprzedaży towarów lub usług, a także koszty poniesione przez przedsiębiorstwo, takie jak wynagrodzenia dla pracowników czy koszty zakupu materiałów. Książka ta pozwala na zlecanie i rozliczanie zobowiązań podatkowych. Jej prowadzenie jest obowiązkowe, a niewłaściwe jej wypełnienie grozi karą finansową.

  • prowadzenie podatkowej księgi
  • rejestry VAT sprzedaży i zakupu
  • ewidencje środków trwałych
  • deklaracje VAT7, VAT7K, VATUE
  • JPK VAT
  • zeznania roczne PIT 36 , PIT 36L
  • sporządzanie sprawozdań do GUS
  • Sporządzanie raportów i informacji rozliczeniowych
  • Reprezentacja przed Urzędem Skarbowym
Scroll to Top