Pełna księgowość

Pełna księgowość czyli forma dokumentowania zdarzeń gospodarczych, która, w przeciwieństwie do prostszych form (podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczały) zawiera więcej wydarzeń i stanowi pełniejsze udokumentowanie finansów firmy. Z punktu widzenia prawa, jest to rozwiązanie zapewniające maksymalną przejrzystość danych ekonomicznych dotyczących podmiotu gospodarczego.

 • opracowywanie polityki rachunkowości
 • sporządzanie zakładowego planu kont
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • rejestry VAT sprzedaży i zakupu
 • ewidencje środków trwałych
 • deklaracje VAT7, VAT7K, VATUE
 • Sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie analiz dla Zarządu
 • Sporządzanie sprawozdań na potrzeby przekształcania spółek
 • Sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS
 • Reprezentacja podatnika podczas kontroli podatkowych
 • Bilans roczny

Dlaczego warto powierzyć pełną księgowość księgowemu?

 • Na bieżąco monitorujemy przepisy
 • Pilnujemy, aby nasi Klienci nie padli ofiarą nadużyć
 • Jesteśmy terminowi i solidni
 • Zapewniamy atrakcyjne ceny
 • Utrzymujemy stały kontakt telefoniczny i mailowy z klientem
Scroll to Top